Laureát ceny Littera astronomica 2003
         
    RNDr. Jiří Grygar, CSc. za jeho celoživotní dílo, především pak jeho známé přehledy astronomických objevů, které již téměř 40 let vychází pod názvem "Žeň objevů", publikace astronomické odborné i popularizační  
         
   

Jiří Grygar se narodil v roce 1936 v polské obci Dziewietlice. Po studiu fyziky a astronomie na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Karlově v Praze pracoval řadu let na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově, kde se zabýval otázkami vývoje hvězd a hvězdných soustav. V roce 1980 přešel do Fyzikálního ústavu AV ČR v Řeži a poté na pracoviště v Praze, kde nyní pracuje v Centru částicové fyziky. Kromě vědecké práce se dr. Grygar již od počátku své kariéry velmi intenzivně věnuje problematice popularizace astronomie a vědy vůbec. Širokou veřejnost zaujal v 80. letech jako spoluautor a průvodce televizním seriálem Okna vesmíru dokořán. Zájemci o astronomii jej však dobře znají i díky každoročnímu unikátnímu seriálu novinek z astronomie, nazvanému Žeň objevů. Seriál článků a přednášek prezentuje Jiří Grygar veřejnosti již od roku 1966, tedy déle než 35 let! RNDr. Jiří Grygar, CSc. je bezpochyby mediálně nejznámějším českým vědcem. Vděčí za to své neuvěřitelné síle a odhodlanosti popularizovat výsledky dosavadního vědeckého výzkumu. Při této činnosti využívá dr. Grygar všech dostupných prostředků – časopisů, novin, rozhlasu, televize, přednáškových sálů, ale třeba i nevšedních míst při letních astronomických setkáních či festivalech. Za popularizaci vědy obdržel Jiří Grygar již řadu cen. V roce 1983 to byla cena Československé akademie věd, v roce 1994 získal cenu Akademie věd České republiky a v roce 1996 obdržel zatím jako dosud jediný Čech prestižní cenu Kalinga udělovanou organizací UNESCO za mimořádný přínos popularizaci vědy.  
         
    Cena Littera astronomica za rok 2003 - (30.11.2003 Kosmické rozhledy)  
         
    Česká astronomická společnost po druhé udělila prestižní cenu Littera astronomica osobnosti, která svým literárním dílem významně přispěla k popularizaci astronomie v ČR. Letos ji ve Velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě převzal RNDr. Jiří Grygar, CSc., čestný člen České astronomické společnosti a její předseda v letech 1992 – 1998.
Úvodní slovo o laureátovi přednesl ředitel brněnské hvězdárny doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc., který ve svém projevu přirovnal dr. Grygara k osamělému maratónskému běžci, „který – snad i zcela bez pokynu startéra – rozeběhl svůj závod. Nikdo neví, zřejmě ani on, na kolik kol se tento závod poběží, a zda vůbec si jeho počínání někdo povšimne.“ Dále promluvila ředitelka Podzimního knižního trhu dr. Markéta Hejkalová a cenu dr. Grygar přijal z rukou předsedy České astronomické společnosti Štěpána Kováře a knihkupce pana Jana Kanzelsbergra, který podpořil cenu poukazem na nákup knih.