Laureát ceny Littera astronomica 2007
         
    Doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc. za významný přínos zejména v popularizaci astronomie  
         
      Zdeněk Pokorný se začal zajímat o astronomii od svých 14 let. Během středoškolských studií v Brně se velmi úspěšně účastnil astronomických soutěží a expedicí a po maturitě studoval fyziku na přírodověd. fak. MU v Brně. Externí vědeckou aspiranturu absolvoval v Astronomickém ústavu ČSAV. Již po absolutoriu nastoupil do zaměstnání nejprve na Hvězdárně v Prostějově, ale odtamtud přešel jako odborný a později vědecký pracovník na Hvězdárnu a planetária M. Kopernika v Brně. V r. 2000 se habilitoval na přírodověd. fak. MU prací: Astronomické vzdělávání. Od r. 2002 zastává funkci ředitele této významné české hvězdárny a planetária. Jak už naznačuje téma jeho habilitační práce, věnuje se snad ze všech našich odborníků nejvíce astronomickému vzdělávání v nejširším slova smyslu, od výchovy studentů na vysoké škole až po popularizaci pro zcela laickou veřejnost. Napsal sám či se spolupracovníky velké množství populárně-vědeckých knih i článků. Stal se průkopníkem v multimediální prezentaci astronomie pomocí moderních elektronických prostředků a je autorem řady scénářů prezentací v planetáriu i pořadů v televizi. Originální jsou také jeho novely, které kombinují žánr sci-fi a solidní astronomie i fyziky. Má velké zásluhy o zlepšení české astronomické terminologie, kterou přiblížil úrovni terminologie fyzikální.  
         
    Zdeněk Pokorný z osobních důvodů cenu Littera Astronomica nepřevzal.